Doma Aktualno 2,9 milijona nepovratnih sredstev za nova podjetja

2,9 milijona nepovratnih sredstev za nova podjetja

2,9 milijona evrov zagonskih spodbud je na voljo za zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, kamor spadajo tudi Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Razpis Slovenskega podjetniškega sklada je odprt do 7. novembra. Podjetja bodo sredstva prejela v obliki nepovratnih sredstev.

Tudi za samostojne podjetnike, zadruge, zavode, socialna podjetja …

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, registrirana v Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja.

S podporo želijo izboljšati poslovanje in realizacijo razvojnih potencialov, z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oziroma tujih trgih.

Print Friendly, PDF & Email