Doma Aktualno 40 študentov o prostorskem razvoju Trbovelj

40 študentov o prostorskem razvoju Trbovelj

Foto: arhiv občine Trbovlje

Z izzivi prostorskega razvoja občine Trbovlje se je v študijskem letu 2016/17 poglobljeno ukvarjalo 40 študentov ljubljanske fakultete za arhitekturo.

Junija na ogled občanom

Študenti od 2. do 5. letnika so v zimskem semestru pod okriljem predavatelja izr. prof. dr. Mateja Blenkuša, asist. Primoža Žitnika in s sodelavcema Ajdinom Bajrovićem in Dominikom Košakom osnovali strateške pristope celostnega razvoja naselja Trbovlje, temelječ na izhodiščnih pojmih: bivanje, izobraževanje, redukcija, reciklaža, topografija in identiteta.

V letnem semestru so se študenti, na osnovi predhodno oblikovanih konceptnih pristopov, soočili s konkretnimi prostorskimi intervencijami. Njihovo delo bo zaključeno junija, ko ga bodo predstavili občini Trbovlje in občanom na pregledni razstavi.

Print Friendly, PDF & Email