Doma Aktualno Iščejo vzdrževalca sistema

Iščejo vzdrževalca sistema

Objavljeno je javno naročilo za celovito vzdrževanje poslovno informacijskega sistema občine Litija.

Predmet naročila je celovito vzdrževanje poslovno informacijskega sistema, podporo uporabe za 25 njenih zaposlenih in 25 zunanjih uporabnikov, zagotovitev gostovanja na FTP strežniku ali podobne rešitve (npr. oblačna storitev) ter varnostno kopiranje sistema in podatkov za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.

Rok za predložitev ponudb je četrtek, 7. december, do 14. ure.

Print Friendly, PDF & Email