Doma Zasavsko Medgeneracijsko središče Zagorje prejelo priznanje Andragoškega centra Slovenije

Medgeneracijsko središče Zagorje prejelo priznanje Andragoškega centra Slovenije

V petek, 12. maja, je potekalo v Delavskem domu v Trbovljah Nacionalno odprtje Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), pod naslovom Slovenija, učeča se dežela.

Organizirala ga je Zasavska ljudska univerza pod okriljem Andragoškega centra Slovenije in v sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje. Dogodka se je udeležila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Med številnimi govorniki na prireditvi je bil tudi župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan. Udeležili pa so se ga tudi številni drugi predstavniki občine Hrastnik in Trbovlje.

Osrednji del odprtja je bil namenjen podelitvi priznanj Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2016. Enega izmed priznanj je prejela tudi skupina sedmih mladih prostovoljcev Medgeneracijskega središča Zagorje ob Savi, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Zagorje že od leta 2013. Dobitniki so Maša Topole, Petra Klančišar, Luka Turk, Tjaša Klančišar, Tina Centa, Špela Paš in Maruša Troha. Izpostavljeni mladi prostovoljci so si nadeli ime Mladi sejalci znanja – Dobrovoljci in so v naši izobraževalnih programih nesebično podajali svoje znanje ter pripomogli k večjemu medgeneracijskemu izobraževanju, sodelovanju in sobivanju ter so nepogrešljiv del naših prostovoljcev.

V Medgeneracijskem središču Zagorje lahko mladi v okviru programa pridobijo praktična pedagoška in andragoška znanja, ki jim lahko kasneje koristijo na nadaljnji karierni poti. Skupina mladih prostovoljcev je s svojo dobro voljo in aktivnim angažmajem dokazala, da lahko pripomorejo k lokalnemu razvoju vseh generacij ter s svojo zagnanostjo dosežejo velik učni napredek pri sebi, kot tudi pri udeležencih vseh starostnih skupin, ki so jih poučevali.

Občina Zagorje ob Savi je predlagala skupino mladih prostovoljcev, saj je skupina nedvomno pripomogla k večjemu zavedanju naših občanov o možnostih aktivnega preživljanja prostega časa, o pomembnosti vseživljenjskega učenja, o strpnosti med generacijami, o pomembnosti medgeneracijskega učenja, sodelovanja in povezovanja.

Mladi prostovoljci so zagotovo naš velik ponos in vzpodbuda, da bomo še naprej omogočali mladim, da si pridobivajo nova znanja in veščine ter povečajo svoje kompetence in zaposljivost, kar za naš primer zagotovo drži. Vsi nagrajenci so namreč postali samozavestnejši, se zaposlili, nekateri so si že ustvarili tudi svoje družine. Prostovoljci Medgeneracijskega središča Zagorja ob Savi so zagotovo zgodba o uspehu, dobrodelnosti, medgeneracijskem povezovanju in v naš zasavski, kot tudi slovenski prostor prinašajo veliko sporočilo ter vzpodbudo k vseživljenjskemu učenju vseh generacij.

Print Friendly, PDF & Email