Doma Aktualno Milijon za projekte iz Hrastnika, Radeč in Trbovelj

Milijon za projekte iz Hrastnika, Radeč in Trbovelj

Odprt je javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na območju problemskih območij 2017, kamor spadajo tudi Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na voljo je milijon evrov, ponudbe pa na ministrstvu sprejemajo do 16. junija, do 12. ure.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, to je vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti.

Tudi za ustvarjanje novih delovnih mest

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju, ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest, prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti ter spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.

Razpisna dokumentacija je dostopna TUKAJ.

Print Friendly, PDF & Email