Doma Aktualno Končno sanacija posledic uničujočega neurja

Končno sanacija posledic uničujočega neurja

Končno na vrsti sanacija posledic uničujočega neurja, ki je lani avgusta pustošilo po Hrastniku.

Zasuto območje ob zajetjih Jepihovec (september 2016).

Ob obilnih padavinah 29. avgusta lani se je na območju Jepihovec – Turje sprožilo več plazov in usadov. Infrastrukturni objekti (ceste, vodovod, zajetja, črpališča, odvodnjavanje) so bili precej poškodovani, nekateri pa povsem uničeni.

Sanacija končana do 20. oktobra

Občina Hrastnik zato z javnim naročilom do 26. junija išče izvajalca, ki bo uredil površinsko in globinsko odvodnjavanje iz severne smeri ter saniral poškodbe zaradi neurja. Gradbena dela morajo biti opravljena do 20. oktobra.

Projekt je uvrščen v program sanacije neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami. Naročnik bo s ponudnikom podpisal pogodbo po sklenitvi sofinancerske pogodbe s strani sofinancerja, Ministrstva za okolje in prostor.

Od najvišje ležečega plazu pri stanovanjski hiši Turje 28 pa do doline Jepihovca gravitira vodozbirno območje velikosti preko 50 hektarov. To je na severnem delu potoka Jepihovec. Pri neurju pa so izdatne količine iz južnega dela (desni breg Jepihovca oziroma njegovega pritoka) pripomogle še k večjemu razdejanju v sami dolini Jepihovca, kjer se nahajajo vodna zajetja pitne vode.

SORODNI ČLANKI:

Škode za 4,5 milijona evrov

Print Friendly, PDF & Email