Doma Aktualno Na vrsto prišli tudi gasilci

Na vrsto prišli tudi gasilci

145.000 evrov proračunskih sredstev bo v letu 2018 namenila občina Trbovlje za prenovo dvoriščnega platoja Gasilskega zavoda Trbovlje.

“Poskrbeli bomo za boljše pogoje dela tako za gasilce kot za reševalce, saj sta dvoriščna platoja res že zelo dotrajana,” je že pred časom napovedala trboveljska županja Jasna Gabrič.

Prenovili bodo plato, uredili hidrant in ekološki otok

Obstoječa dvoriščna platoja na severni in južni strani objekta sta v izredno slabem stanju. Površina je sicer asfaltirana, a se pojavljajo posedki, mrežaste razpoke in druge tipične poškodbe asfalta, kar kaže na neustrezno spodnjo nevezano nosilno plast.

Po projektu, ki je bil izdelan v novembru 2015 je predvidena zamenjava obstoječih asfaltnih plasti, vključno s spodnjo nevezno nosilno plastjo, ustrezna niveletna navezava na obstoječ objekt in priključke, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, ter priključitev Gasilskega zavoda na javno kanalizacijsko omrežje.

Z ureditvijo bo hkrati izvedena tudi ureditev hidranta na severnem platoju, kar je nujno potrebno za napajanje gasilskih avtocistern z vodo. Uredil se bo tudi ekološki otok.

Print Friendly, PDF & Email