Doma Aktualno Nove cene tudi za pomoč na domu

Nove cene tudi za pomoč na domu

Cene pomoči na domu se bodo 1. decembrom zvišale za Trboveljčane.

Pred tem morajo nove cene, ki naj bi znašale 6,49 € na efektivno uro ob delavnikih, 8,36 € na efektivno uro ob nedeljah in 8,41 € na efektivno uro ob praznikih, potrditi še občinski svetniki.

Cena višja za 0,64 evra na uro

Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu je doslej znašala 15,09 €, s predlagano uskladitvijo cene pa se ta zvišuje za 0,64 €. Primerjava obstoječe in predlagane nove cene za uporabnika:

Vir: občina Trbovlje

Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje je oblikoval predlog cene socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu, v samem izračunu pa je upoštevan tudi aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ki je vplival na povečanje stroškov dela tudi za socialne oskrbovalke.

Za več kot 70 uporabnikov 9 socialnih oskrbovalk

Trenutno je v trboveljskem domu upokojencev zaposlenih 9 socialnih oskrbovalk, potrebe po dodatnih zaposlitvah pa naraščajo tako kot narašča število uporabnikov. Število uporabnikov storitve pomoči na domu se v Trbovljah giblje med 70 in 80.

Občina mora, skladno z veljavno zakonodajo kriti najmanj 50 % stroškov neposrednega dela in stroškov vodenja, koordiniranja ter 100 % stroškov strokovne priprave kot elementov ekonomske cene storitve, uporabniki pa razliko do polne ekonomske cene v skladu s svojim finančnim oziroma socialnim položajem.

Print Friendly, PDF & Email