Doma Aktualno Novost za trboveljske uporabnike

Novost za trboveljske uporabnike

Na podlagi Energetskega zakona je bil sprejet Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS št. 82/2015 in 61/2016), kar pomeni nov način delitve sanitarne tople vode za odjemalce trboveljske komunale.

“Dovolite, da za vas izvajamo delitev stroškov ogrevanja sanitarne tople vode!”

pozivajo na trboveljski komunali, kjer so že v lanskem letu pristopili k projektu, letos pa so svojim uporabnikom ponudili izvajanje delitve. O tem so bili obveščeni vsi upravniki, ki delujejo na območju občine Trbovlje ter tudi vsi uporabniki, ki so obvestilo prejeli poleg računa za mesec januar.

Cena storitve delitve stroškov ogrevanja sanitarne tople vode je 0,85 € + DDV na posamezno stanovanjsko enoto.

Nov sistem za javljanje porabe

Hkrati so v ta namen prenovili sistem javljanja porabe vode, da je le-ta enostavnejši in minimizira možnost napak. Omogočajo javljanje stanj na dva načina in sicer preko nove elektronske tajnice po telefonu na brezplačno številko 080 21 40 ali pa preko portala moja.komunala, ki ga najdete na njihovi spletni strani www.komunala-trbovlje.si.

Uporabnikom bo s prenovljenim sistemom omogočeno javljanje porabe, tako hladne kot tudi tople vode, na enak način in v istem časovnem obdobju.

Postopek zamenjave izvajalca delitve je seveda odvisen od sklenjenih pogodb s sedanjimi izvajalci. V kolikor se bodo lastniki stanovanjskih enot odločili za novo storitev komunale, morajo postopek urediti preko upravnika, tako kot do sedaj.

Prispevek je promocijsko besedilo. 

Print Friendly, PDF & Email