Doma Aktualno Občina prodaja kmetijo

Občina prodaja kmetijo

Foto: arhiv občine Litija

Na vrsti je letošnja 5. javna dražba za prodajo nepremičnega premoženja občine Litija.

Naprodaj je Kmetija »Trelc« na Polšniku, ki jo sestavlja več pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč, kmetijska in gozdna zemljišča, vse k. o. Polšnik. Izklicna cena znaša 96.029 evrov brez davščin. Naprodaj pa so tudi štirje posamezni deli zemljiške parcele  št. 1338/54 k. o. Hotič na Graški Dobravi, in sicer po izklicni ceni 43 evrov za kvadratni meter.

Dražba bo 17. oktobra

Javna dražba bo 17. oktobra v veliki sejni sobi občine Litija z začetkom ob 14. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na občino Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi, in sicer najkasneje do 17. oktobra, do 12. ure.

Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom premoženja zainteresirani dobijo na občini Litija, pri Ivanu Matijeviću, na telefonski številki 01 8963-462 ali po e-pošti: ivan.matijevic@litija.si.

Print Friendly, PDF & Email