Doma Aktualno Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas

Ponujajo zaposlitev za nedoločen čas

Občina Hrastnik objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za okolje in prostor VII/1. Prijave sprejemajo do sobote, 20. maja.

Prijavljeni kandidati morajo imeti visoko strokovno izobrazbo prve stopnje in 8 mesecev delovnih izkušenj. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Delovne naloge s področja gospodarskih javnih služb

Izbrani kandidat bo na delovnem mestu opravljal naloge s področja gospodarskih javnih služb, organiziral vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v občini, pripravljal projektne naloge za posege v prostor, predloge poročil o investicijskih vlaganjih občine, materiale s področja gospodarskih javnih služb za občinski svet, pripravljal gradiva za strategijo energetske politike v občini ter med drugim pripravljal tudi gradiva za pridobivanje evropskih sredstev.

Print Friendly, PDF & Email