Doma Aktualno Prihranite lahko 2.000 evrov

Prihranite lahko 2.000 evrov

Občina Trbovlje obvešča občane, da lahko pridobijo nepovratne finančne spodbude za priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 evrov na posamezno stanovanje.

Nepovratna sredstva za nakup in vgradnjo toplotne postaje

Pravica do nepovratne finančne spodbude Eko sklada se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami ter ustrezno krmilno in varovalno opremo. Dodatne informacije in vlogo za prijavo na javni poziv 54SUB-OB17 lahko občani dobijo na spletni strani Eko sklada.

Print Friendly, PDF & Email