Doma Aktualno Prosto občinsko stanovanje

Prosto občinsko stanovanje

Odprt je razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem na naslovu Ulica OF 2 v Radečah. Ponudbe zbirajo do vključno 22. decembra.

Najemnina za enosobno stanovanje št. 12, v II. etaži večstanovanjske stavbe v izmeri 42,76 kvadratnih metrov je novembra znašala 140,12 evrov.

Besedilo razpisa in obrazec vloge sta na voljo na spletni strani ali v vložišču občine Radeče. Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi. Lista A, za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere oproščeni plačila varščine; in Lista B, za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezanci za plačilo varščine.

Print Friendly, PDF & Email