Doma Aktualno Še malo, pa bodo zaključili

Še malo, pa bodo zaključili

V naslednjih nekaj dneh se bo zaključila sanacija brežine potoka Boben v Hrastniku.

91.000 evrov za sanacijo Bobna

Dela na vodotoku izvaja koncesionar, podjetje Hidrotehnik po naročilu države. “Pri Muzeju Hrastnik saniramo desnobrežni zid, na dolžini 8 metrov in desnobrežno nezavarovano brežino dolvodno mostu, na dolžini 20 metrov. Podbetonirali bomo tudi obstoječe zidove dolvodno od mostu na dolžini 35 metrov,” je pojasnila Jasna Tokič iz podjetja Hidrotehnik. Investicijo, vredno 67.000 evrov z DDV, bodo predvidoma zaključili do 15. novembra.

So pa delavci Hidrotehnika že zaključili dela na brežini Bobna v naselju Čeče, kjer so sanirali 30 metrov desnobrežne brežine in stabilizirali nivelete vodotoka. Investicija je bila vredna 24.000 evrov z DDV.

Print Friendly, PDF & Email