Doma Aktualno 10 Zasavcev z dobro idejo bo imelo odprta vrata! Si zraven?

10 Zasavcev z dobro idejo bo imelo odprta vrata! Si zraven?

Hrastničani in Trboveljčani se lahko prijavijo na nov razpis programa Podjetno s svet podjetništva HRT, ki spada v Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojen podpore z območje Hrastnika, Radeč in Trbovelj v obdobju 2013-2020.

V štirih mesecih do realizacije podjetniške ideje

Štejejo stalna bivališča iz Hrastnika in Trbovelj. Občani Zagorja, zaradi višje stopnje zaposlenosti niso vključeni. v omenjeni sklop. Pogoj za prijavo je vpis v evidenci brezposelnih Zavoda RS za zaposlovanje, obenem se udeleženec, ki je že bil enkrat vključen v program v obdobju zadnjih 5 let od dneva začetka programa, ne more prijaviti ponovno. Pogoj so tudi poravnane vse zapadle gospodarske obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku julija 2019.

Celotna dokumentacija javnega poziva je objavljena na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje www.rra-zasavje.si.

Predstavitev javnega poziva PVSP HRT 2019-2 bo potekala na lokaciji Katapult, Gabrsko 2, 1420 Trbovlje, v sredo, 22. 5. 2019 in 29. 5. 2019, pričetek ob 10.00 uri.

Print Friendly, PDF & Email