Doma Aktualno 147 gradbenih dovoljenj v Zasavju – največ bodo gradili občani

147 gradbenih dovoljenj v Zasavju – največ bodo gradili občani

Novograditelji, med njimi je več zasebnikov kot podjetij, se v največji meri odločajo za nove objekte na podeželju.

Pet pristojnih upravnih enot za območja zasavskih občin je v preteklem letu skupno izdalo skoraj 150 gradbenih dovoljenj, ki pa so si po številu izdaj po posameznih občinah precej enakomerno razporejena. 

Kljub navedenem številu izdanih dovoljenj, na trboveljski upravni enoti poudarjajo, “da pa je bilo samih postopkov bistveno več. Kar nekaj postopkov je bilo ustavljenih, ker so bile vloge nepopolne in jih investitorji niso uspeli dopolniti v postavljenih rokih, nekaj vlog pa so prejeli tik pred koncem leta in zato postopki še potekajo.”

občina št. dovoljenj fizične osebe pravne osebe
Hrastnik 20 18 2
Litija 40 brez podatka brez podatka
Radeče 34 28 6
Trbovlje 20 11 9
Zagorje 33 24 9
skupaj 147 81 (brez Litije) 26 (brez Litije)

Trend mesto : podeželje

V veliki večini primerov se novograditelji, če govorimo o zasebnih graditeljih, raje odločajo za postavitev objekta izven mestnih središč, kar je s 97 odstotki izrazito zlasti v Radečah, nasprotno pa se na območju trboveljske upravne enote več odločajo za gradnjo v mestu. Iz Zagorja poročajo o enakomerni porazdeljenost lokacij bodočih novogradenj.

Graditi – da ali ne? Pa spodbude graditeljem?

“Stimulativna za graditelje je vsekakor cena stavbnih zemljišč in višina komunalnega prispevka, ki je v hrastniški občini med nižjimi,” pravijo na Občini Hrastnik. Podobno odgovarja direktorica radeške občinske uprave Marjetka Lipec: “Posebnih olajšav za novograditelje v Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Radeče sicer nimamo predvidenih, je pa višina komunalnega prispevka v Občini Radeče v primerjavi s sosednjimi občinami precej nižja.” Ne gre pa vselej za stanovanjske objekte: najdejo se tudi gradbeno inženirski objekti (oporni zid, črpališče ipd.) ter nezahtevni objekti kot so nadstrešnice, kmetijske stavbe, garaže, skladišča in oporni zidovi, še pojasni raznolikost načrtovanih gradenj Lipečeva. V Trbovljah, sporočajo, si Občina prizadeva spodbuditi novogradnje, zato novograditeljem omogoča, da so pet let po vselitvi upravičeni do oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Zanimanje za gradnjo RASTE

Zadnja tri leta je stanje na splošno v Zasavju precej konstantno, ob čemer večina upravnih enot oziroma občin zaznava rahel porast. Roman Brulec (UE Zagorje) je edini, ki ne govori o povečanju dovoljenj: “število se v zadnjih nekaj letih spreminja zelo minimalno, tako da ne moremo govoriti o porastu ali upadu.” V Trbovljah se ob bok novogradnjam denimo precej ukvarjajo s starejšimi objekti: novi lastniki, dediči, prodajalci, velikokrat pri njih iščejo dovoljenja za obstoječe objekte. “Vsakokratni lastnik je dolžan hraniti projektno dokumentacijo na podlagi katere je bil objekt zgrajen, kakor tudi vsa izdana dovoljenja v zvezi z gradnjo, dokler objekt stoji.” opozarja Jana Klinc Češnovar iz UE Trbovlje.

SORODNI ČLANKI:

Največ novih hiš v Zagorju

Print Friendly, PDF & Email