Doma Aktualno 150.000 evrov na voljo

150.000 evrov na voljo

Za kulturo in socialno varstvo občina Litija z javnima razpisoma in pozivoma letos namenja 150.000 evrov.

Za kulturo in socialno varstvo

Za ljubiteljsko kulturno dejavnost in prireditve je v proračunu na voljo 87.000 evrov, za kulturne domove in objekte v KS 20.000 evrov in za obratovalne stroške Stare sodnije 3.600 evrov. Sredstva bo občina razdelila v sladu z Lokalnim kulturnim programom. Zadnji rok za prijave je 16. februar.

Za sofinanciranje stroškov programov in projektov s področja socialnega varstva je skupno namenjenih 40.000 evrov, in sicer 26.000 evrov za humanitarna društva, 11.000 evrov za Rdeči križ in 3.000 evrov za veteranska društva. Predloge je potrebno oddati do 20. februarja.

Print Friendly, PDF & Email