Doma Aktualno 20.000 za lokalno kmetijstvo

20.000 za lokalno kmetijstvo

Ta teden je Občina Hrastnik objavila razpis, namenjen lokalnemu kmetijstvu. Razdelili naj bi slabih 20.000 evrov. 

Prijavitelji morajo vloge oddati do 19. junija. Pomoč po razdeljena po različnih ukrepih:

Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno kmetijsko proizvodnjo

Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih ali gozdnih zemljišč

Pomoč za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 

Gozdarski ukrepi

Razpis je dostopen na spletni strani občine.

Print Friendly, PDF & Email