Doma Aktualno 270.000 evrov za program športa

270.000 evrov za program športa

Občina Litija zbira predloge za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2018. Prijave zbirajo do 6. aprila, do 12. ure.

Sredstva za programe športa, športne objekte in prireditve

Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih programov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Letni program športa v občini Litija za leto 2018. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa ter športnih objektov in prireditev znaša skupno 270.000 evrov.

Odpiranje prijav bo 9. aprila, in ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku enega meseca po odpiranju prijav.

Print Friendly, PDF & Email