Doma Aktualno 30.000 evrov za zamenjavo v naslednjih dveh letih

30.000 evrov za zamenjavo v naslednjih dveh letih

Foto: občina Zagorje

Občina Zagorje je objavila nov razpis, s katerim bo sofinancirala zamenjavo ogrevalnih sistemov v gospodinjstvih v prihodnjih dveh letih.

Okvirna višina razpisanih sredstev v letu 2018 znaša 15.000 evrov in v letu 2019 prav tako 15.000 evrov. Višina nepovratne finančne spodbude za upravičeno investicijo bo načeloma enaka višini zneska, s katerim bo investicijo sofinanciral Eko sklad, vendar ne več kot 1.250 evrov.

Prvo odpiranje 11. januarja

Razpis bo odprt do porabe sredstev, prvo odpiranje vlog bo 11. januarja 2018. Vse vloge, ki bodo oddane do 9. januarja bodo pregledane v prvem roku. Naslednja odpiranja vlog bodo vsak tretji četrtek v mesecu. Vsakič bodo pregledane vse vloge, oddane najkasneje dva dni prej (tretji torek v mesecu). Zadnje odpiranje vlog bo 17. oktobra 2019.

Nepovratne finančne spodbude občina Zagorje nudi za za rabo obnovljivih virov energije v eno- in dvostanovanjskih stavbah na območju občine Zagorje za vgradnjo toplotne črpalke ali priključitve stanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja. Pogoji so, da se stanovanjska stavba nahaja na območju občine Zagorje, da je naložba izvedena po 1. januarju 2017 in je sofinancirana s strani Eko sklada ter nadomešča staro kurišče na les ali premog.

Print Friendly, PDF & Email