Doma Aktualno Bodo zasavski “šerifi” sedli v Svet občin kar v Zagorju?

Bodo zasavski “šerifi” sedli v Svet občin kar v Zagorju?

Prav gotovo ste v teh dneh slišali za nov predlog razdelitve slovenskih pokrajin. Če bo le ta obveljal, bodo vse zasavske občine v skupni regiji, ki obkroža Celje. Poleg Hrastnika, Trbovelj in Zagorja bo v isti regiji tudi obmejna občina Rogatec.

Poleg samostojne regije Mestne občine Ljubljane bi se razdelile še na Dolenjsko, Gorenjsko, Goriško, Južno Štajersko, Vzhodno Štajersko, Zahodno Štajersko, Koroško, Primorsko-notranjsko, Savinjsko-šaleško in Pomursko pokrajino.

Gabričeva proti, Švagan za, Funkl pa brez mnenja

Boštjan Brezovnik

Zasavje bo v primeru, da se predlog sprejme spadalo pod Južno Štajersko. »Meje pokrajin so bile oblikovane na podlagi študije o funkcionalnih regijah« nam je pojasnil vodja skupine, ki je pripravljala ta predlog Boštjan Brezovnik z Univerze v Mariboru. Študija je upoštevala razne dejavnike kot so delovna mobilnost, stalna poselitev, kontakti v družbenem okolju, tokovi blaga in denarja in druge.

Sedež sveta občin bi bil po tem predlogu v Zagorju ob Savi. »Svet občin bo lahko, kot organ pokrajine, predlagal pokrajinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proračuna in zaključnega računa pokrajine« razloži Brezovnik. Prav tako bo »pokrajinski svet moral o zadevah, ki se bodo nanašale na regionalni razvojni program, prostorske ureditve regionalnega pomena in spodbujanje investicij ter opravljanje nalog širšega pomena za območje več občin, pridobiti predhodno mnenje sveta občin. V navedenih zadevah pa bo imel svet občin možnost veta na odločitve pokrajinskega sveta« zaključi naš govornik.

Za mnenja glede potencialne nove ureditve smo povprašali tudi županjo in oba župana zasavskih občin. Jasna Gabrič županja občine Trbovlje je za naš mediji povedala, da občina Trbovlje poseduje vse značilnosti mestnih občin »zato je težko razumeti, na podlagi kakšnih argumentov naj bi se Zasavsko regijo enostavno stalilo in umetno pripojilo k regijam, s katerimi nismo v preteklosti ne umetno, ne po naravni poti nikoli tesneje sodelovali, se nikoli niti počutili kot del njih in nas z njimi praktično nič ne veže.« Doda še, da gre tu bolj za politično ureditev in poskus centraliziranja Slovenije.

Sedež sveta občin v Zagorju?

Z vidika promocije za regijo je sedež sveta občin velika priložnost, a to ni primarni cilj, saj si želijo, da so pokrajine enakovredno zastopane pove Matjaž Švagan prvi mož občine Zagorje, ter zatrdi, da za sedež sveta ni lobiral, ampak je to odločitev stroke.

Sicer pa prvi Zagorjan podpira pripravo novega predloga, ki bi zastopal interese lokalne skupnosti ter ostalih stanovskih organizacij.  “Zlasti z vidika, da pri pripravi predloga sledi skupnemu mnenju vseh treh resornih združenj občin in da v pripravo vključi maksimalno širok nabor pravnih strokovnjakov.” Švagan nasprotno od trboveljske županje meni, da bi z novo ureditvijo omogočili decentralizacijo politične in gospodarske moči.

Kaj pa pravijo v Državnem svetu, kjer sedi tudi zagorski župan?

Švagan je tudi član Državnega sveta, kjer so že obravnavali predlog, a se tiste seje sam ni udeležil. Svetniki državnega sveta so na julijski seji oblikovali stališča, kjer se strinjajo, da lahko pokrajine kot nosilke skladnejšega regionalnega razvoja pripomorejo k uspešnejšemu črpanju EU sredstev in da je projekt ustanovitve pokrajin treba v luči bojazni o dodatnih stroških in birokratizaciji primerno predstaviti javnosti in jim razložiti vlogo pokrajin.

Hrastniški župan Marko Funkl mnenja o novi regijski razdelitvi nima. Češ da občina Hrastnik še ni prejela uradnega predloga o ureditvi pokrajin. Predvidevajo, da bo proces razdeljevanja vključeval občine, zato »zaenkrat torej nimamo komentarja, ker predloga sploh nismo prejeli niti nismo bili vključeni v proces razdelitve pokrajin.«

Print Friendly, PDF & Email