Doma 1+1=2 Boni za šolske potrebščine od danes naprej

Boni za šolske potrebščine od danes naprej

Štefka Suša

Zagorski Rdeči križ skupaj s Centrom za socialno delo vsako leto sestavi seznam upravičenih osnovnošolcev, katerim pomagajo pri nakupu šolskih potrebščin. Občina Zagorje je v proračun za ta namen rezerviral 5 tisoč evrov, tako kot že precej let doslej.

Pri tem se usklajujejo tudi z DPM Zagorje in vsi skupaj odlično sodelujejo. Kriterij, da se nekdo najde na seznamu, je odločba Centra za socialno delo, so pa tudi izjeme in za posamezne primere, med drugim sodelujejo tudi z DPM Zagorje, nam pove sekretarka OZRK Zagorje Štefka Suša.

Trenutno je na seznamu okoli 200 zagorski otrok.

Učenci prve triade dobijo bon za 30 evrov, starejši pa bon za 50 evrov. Boni so namenjeni izrecno za nakup delovnih zvezkov, delili jih bodo od 1. julija do zadnjega avgusta. »Poleg bona pa glede na potrebe in starost učencev vedno dodamo še kaj: svinčnike, nalivnike, zvezke, torbice. Vsako leto tudi vsi zagorski prvošolci dobijo torbe od Občine Zagorje.«

Pri nakupu potrebščin si pomagajo z donatorji, zbirajo tudi po šolah, čeprav letos zaradi situacije z epidemijo to ni bilo mogoče. »Na srečo imamo potrebščine še na zalogi,« smo izvedeli od sekretarke.

Vsakoletnemu letovanju otrok so se letos v Zagorju odpovedali. Kljub temu pa bo v mesecu juliju potekalo brezplačno letovanje za socialno ogrožene otroke, če se seveda vmes še kaj ne spremeni, opozori naša sogovornica.

Print Friendly, PDF & Email