Doma Aktualno Brezplačno oglaševanje za referendum

Brezplačno oglaševanje za referendum

Predlagatelju referenduma in drugim zainteresiranim subjektom so v Radečah ponudili brezplačna plakatna mesta.

V začetku tega tedna je Občina Radeče razpisala pogoje za pridobitev brezplačnega mesta in le te objavila na svoji spletni strani in oglasni deski.

Referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (OdZIUGDT) bo 24. septembra.

Kje lahko brezplačno oglašujete?

V KS Radeče na premičnem panoju pred Trgovino Mercator, odstopili bodo javna plakatna mesta na betoniranih oglasnih stebrih ((pred JP Komunala Radeče d.o.o., pred policijo, pred knjižnico, pred frizerskim studiem Boneda, na železniški postaji, na Krakovem, pri prodajalni vozil –bivša pekarna Kruhek) ter lesenih oglasnih panojih Prnovše, Krakovo, Močilno, Jelovo, Žebnik in Papirnica.

Na območju Jagnjenice dovolijo uporabo oglasne table ter premični pano pri stavbi krajevne skupnosti. Na voljo bo tudi oglasna deska v KS Svibno ter lesena oglasna panoja Počakovo in Zagrad.

Na Vrhovem bodo za ali proti drugem tiru lahko prepričevali na oglasni tabli pri avtobusnem postajališču, na premičnem panoju pri trgovini Center Radeče ter na lesenima oglasnima panojema Goreljce in Log.

Print Friendly, PDF & Email