Doma Aktualno Cena pomoči na domu z marcem za dva evra višja

Cena pomoči na domu z marcem za dva evra višja

Z marcem bo začela veljati nova cena za pomoč na domu, so potrdili trboveljski občinski svetniki. Ta bo za slaba dva evra višja kot do sedaj in bo znašala 19,44 evrov. Od skoraj dvajset evrov, kolikor stane ura pomoči, jih slabih dvanajst krije Občina Trbovlje, nekaj manj kot osem evrov pa prispeva uporabnik.

“Ob prihodu na dom uporabnika se socialna oskrbovalka preko pametnega telefona registrira, kar zagotavlja neposredno povezanost z informacijskim sistemom na sedežu Doma upokojencev, ki beleži prisotnost oskrbovalke, “ je nadzor nad delovnim časom opisala Janja Presečki, predstavnica Doma.

V občini Trbovlje za 110 uporabnikov preko pomoči na domu skrbi 11 socialnih oskrbovalk in koordinatorka, ki njihovo delo usmerja ter skrbi za socialno mrežo uporabnikov. Delo opravljajo vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih, uporabniki pa lahko koristijo denimo tudi dostavo kosil na njihove domove.

Do sedaj veljavna ekonomska cena 17, 71 evrov/uro bi -ozko gledano- v primeru, da bi bilo potrebno plačati za oskrbo ene osebe v trajanju osem ur, pomenila vrtoglav znesek: 4250 evrov, na kar je ogorčena opozarjala svetnica Alenka Forte. “Tu razum čisto odpove! Po enostavni računici, z osnovnošolskim znanjem matematike, to ne zdrži – gre za štirikrat višje stroške kot če bi oseba bila v 24-urnem institucionalnem varstvu!”

Predstavnica Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje je ob tem opozorila, da je uporabnik po veljavni zakonodaji na tem področju upravičen le do 20 ur mesečne pomoči na domu, za kar bi uporabnik po predlagani ceni plačal okrog 160 evrov.

S pomočjo na domu zberejo 24 tisočakov

Od kje so prišli do tako visokega zneska, je zanimalo Fortejevo. V Domu upokojencev Franc Salomon so do izračuna ekonomske cene prišli na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki velja za celotno državo in pri oblikovanju končne cene upošteva tri elemente stroškov: stroške vodenja, stroške koordiniranja in neposredno delo socialnih oskrbovalk.

V gradivu so svetniki lahko dobili tudi informacijo, da je ekonomska cena pomoči na domu, s katero Dom upokojencev Franc Salamon izvaja celoten program, med izvajalci v Zasavju, najnižja.

Občinski svetniki so potrdili za 1,73 evra višjo ceno, ki bo po novem znašala 19,44 evrov. Vendar pa oseba, ki prejema pomoč na domu ne plača tega zneska v celoti: 60 odstotkov prevzame nase Občina Trbovlje, uporabnik pa poravna preostalih 40 odstotkov. Kalkulacije trboveljskega doma upokojencev kažejo, da se preko plačila za pomoč na domu v njihovo blagajno steče slabih 24 tisoč evrov mesečno. In s tem zneskom poravnajo stroške dela vseh 12 zaposlenih na tem programu ter nastale materialne stroške, med katerimi so večji stroški prevoza socialnih oskrbovalk, zaščitna in razkuževalna sredstva, vzdrževanje informacijskega sistema.

Print Friendly, PDF & Email