Doma Aktualno Ceroz na lov za direktorjem    

Ceroz na lov za direktorjem    

Ceroz, september 2018

Prejšnji teden je skupščina razpisala prosto delovno mesto direktorja družbe Ceroz.

Da trenutni direktor Enes Rakovič odhaja, smo že poročali, tudi o njegovih razlogih za odstop – ti naj bi bili predvsem zaradi nesodelovanja Občine Trbovlje kot solastnice.

Tako zasavska družba v lasti petih občin ponovno išče vodjo. Kandidat mora imeti poleg splošnih zakonskih pogojev tudi najmanj višjo izobrazbo tehnične, ekonomske, organizacijske ali pravne usmeritve, najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih in ima druge organizacijske, strokovne in druge sposobnosti. Pričakujejo, da obvlada svetovni jezik ter, da je državljan Slovenije.

Prijavi morajo kandidati priložiti tudi vizijo razvoja družbe za naslednja štiri leta.

Direktor Ceroza odstopa

Print Friendly, PDF & Email