Doma Aktualno Ceroz obvešča o novih cenah

Ceroz obvešča o novih cenah

OBVESTILO

Obveščamo vse uporabnike storitev, da s 1. aprilom 2019 veljalo nove cene ravnanja z odpadki. Cene je v skladu z 8. in 21. členom Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov potrdil in sprejel Svet CEROZ, na podlagi mnenja Strokovne komisije.

CENIK:

  1. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
  • cena javne infrastrukture 0,0241 EUR/kg
  • cena storitve 0,1372 EUR/kg
  1. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
  • cena javne infrastrukture 0,0506 EUR/kg
  • cena storitve 0,0311 EUR/kg
  1. OBDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
  • cena javne infrastrukture 0,0216 EUR/kg
  • cena storitve 0,0534 EUR/kg

Naročnik obvestila je podjetje Ceroz.

Print Friendly, PDF & Email