Doma Aktualno Ceste urejene, sedaj so na vrsti še druge stvari

Ceste urejene, sedaj so na vrsti še druge stvari

Kot je že v navadi zagorskega župana, je ob nedavnem prazniku občine povedal, da je za njimi še eno najboljše leto.

Izredno je zadovoljen, da je občini uspelo skupaj z ministrstvom za infrastrukturo urediti cesto Podkum – Sopota, nasploh je, kot pravi Matjaž Švagan, cestna infrastruktura tista, ki je v obdobju od lanskega avgusta do letošnjega doživela največ investicij. Uredila se je vpadnica Ruardi, uredila Kolodvorska cesta, cesta do moravškega avtocestnega križa, Mlinše so pridobile svoj semaforiziran prehod za pešce in ureditev regionalne ceste. Prav tako so v Zagorju prejeli sredstva za sanacijo dveh plazov in ureditev KS Mlinše – Kolovrat, ki jo neurja najbolj prizadenejo.

Prihodnost v Zagorju

Veliki so tudi plani za prihodnost, še doda župan. Obnova OŠ Toneta Okrogarja, čeprav to ni zgodba o uspehu, saj bo najverjetneje namesto nove telovadnice in ostalih objektov, le prenova le te. Sicer pa se obeta začetek obnovitvenih del za selitev glasbene šole v upravno stavbo nekdanje SVEE. Potrebni bodo tudi novi prostori za knjižnico, zato bo nekdanje prostore ZZZS in še prej pošte smiselno prilagoditi, še pred tem pa jih čaka zbiranje soglasij stanovalcev.

Obnovili bi radi tudi prostore Proletarca, kjer trenutno domujejo Društvo prijateljev mladine, Mladinski center Zagorje ter Večgeneracijsko središče. Intenzivno se pripravljajo na izgradnjo kolesarske steze Zagorje – Izlake, z nadaljevanjem priklopa gospodinjstev na kanalizacijski sistem, ki je realiziran že v 98 odstotkih, ter ureditvijo industrijske cone Selo, za katero že obstaja interes potencialnih vlagateljev na kratko zagorske plane zaključi prvi mož Zagorja Matjaž Švagan.

Print Friendly, PDF & Email