Doma Aktualno Danes v Trbovljah iz oči v oči glede spornega pepela

Danes v Trbovljah iz oči v oči glede spornega pepela

Zgodba, ki se zapleta okrog odlaganja elektrofiltrskega pepela bo danes dosegla vrhunec na izredni občinski seji v Trbovljah.

Pod edino točko dnevnega reda: problematika odlaganja odpadkov na degradiranih površinah HSE – Energetska družba Trbovlje se bodo soočile vse strani, tako občina in Civilna iniciativa Trbovlje kot tudi predstavniki HSE – Energetska družba Trbovlje in RTH.

Naj spomnimo družba HSE je po tem, ko so Moravčani dosegli zaprtje njihove deponije, podpisala pogodbo za prevzem in začasno skladiščenje elektrofiltrskega pepela iz ljubljanske termoelektrarne in toplarne. Kljub temu, da imajo ustrezno dovoljenje za skladiščenje pepela v notranjih prostorih, ki morajo ustrezati določenim standardom, so pepel skladiščili kar na neutrjenem terenu zunaj teh skladišč. Zato jim je Inšpektorat za okolje in prostor izdal ureditveno odločbo o prepovedi predhodnega skladiščenja na prostem.

Iz dokumentov, ki jih je Občina Trbovlje priložila kot gradivo za današnjo izredno sejo je razvidno, da naj bi imela kemična sestava odlaganega materiala vrednosti znotraj dovoljenih mej, razen celotni organski ogljik (TOC) in žarilno izgubo. A to dvoje lahko presega vrednosti, če jih ne presegajo ostale točke, še zapišejo na Inštitutu IKEMA, ki so analizirali vzorce v začetku junija in že takrat priporočili, da je pepel ustrezno hranjen, saj lahko ob raznašanju draži oči, dihala in kožo. Prav tako je ob nepravilen skladiščenju nevaren za pronicanje v vodne vire.

V telefonskem pogovoru nam je predstavnica Civilne iniciative Trbovlje Nasta Doberlet Bučalič pojasnila, da so na današnjo sejo pripravljeni. Poleg tega, da rešijo nastali problem izpostavi še, da si želi, da ne bo političnih razhajanj in da bodo vsi stopili skupaj za dobrobit občanov in občank.

Tudi po obisku inšpektorja stvari ne “štimajo”

Print Friendly, PDF & Email