Doma 1+1=2 Dijaki Srednje šole Zagorje odkrivajo Evropo

Dijaki Srednje šole Zagorje odkrivajo Evropo

Srednja šola Zagorje je že pred mnogimi leti spoznala, da izobraževanje ne pomenijo le knjige, kreda, zvezki …, ampak je to mnogo širše zastavljena dejavnost. Zato smo se že zelo zgodaj začeli »spogledovati« z idejo, da bi našim dijakom nudili nekaj več, nekaj drugačnega, posebnega in nekaj, kar bi ustvarilo dodano vrednost šoli in dijakom. Enega od izzivov smo našli v mednarodnih projektih.
Srednja šola Zagorje je bila prva šola v zasavski regiji, ki je pričela z mednarodnimi projekti, verificiranimi s strani Nacionalne agencije Slovenije. V vseh letih smo ogromnemu številu dijakov nudili sodelovanje v programu Leonardo da Vinci, v sklopu katerega so se dijaki urili v gastronomskih veščinah v verigi nadstandardih in luksuznih hotelov Kempinski v Španiji, programu Comenius, ki je dijakom nudil vpogled v šolske sisteme v Belgiji, na Danskem, v Franciji, Italiji, Nemčiji, Španiji, Veliki Britaniji in Romuniji.

Naši dijaki so izdelali, ob sodelovanju dijakov iz ostalih držav, smernice HAACP-a v šolskih kuhinjah, ki so postale priporočilo uradnim smernicam. Dve leti so dijaki sodelovali, skupaj s šolama iz Španije in Francije, v Comenius projektu na temo Mediteranska dieta. Zadnja štiri leta pa kontinuirano in uspešno sodelujemo v projektu Erasmus+, ki nudi dijakom praktično usposabljanje pri delodajalcih v tujini. Tri leta so naši dijaki vsako leto en mesec pri delodajalcih v Milanu. Tam dijaki programov gastronomije, gastronomskih in hotelskih storitev in zdravstvene nege spoznavajo delovno okolje v nadstandardnih domovih starejših občanov, luksuznih restavracijah in slaščičarni v centru Milana. V mesecu aprilu pa smo se razveselili odobritve novega projekta. Tako bodo naši dijaki vseh programov, ki jih izvajamo v šoli – gastronomije, gastronomskih in hotelskih storitev, zdravstvene nege, trgovca in ekonomskega tehnika, s pričetkom šolskega leta 2018/2019 lahko sodelovali v programu Erasmus+ na dveh atraktivnih in eksotičnih destinacijah.

Enkrat letno bodo skupine dijakov odšle na praktično usposabljanje k delodajalcem na Tenerife in v Malago. Z odobritvijo tega projekta lahko rečemo, da smo spet dvignili kvaliteto in pestrost mednarodnega sodelovanja, verificiranega s strani Nacionalne agencije Slovenije. Želimo in prepričani smo, da ostanemo vodilna šola na tem področju v zasavski regiji, hkrati pa tudi dokazujemo svojo kvalitetno na republiškem nivoju, saj smo ena redkih šol, ki istočasno izvaja dva projekta, hkrati pa so naši projekti, glede na velikost šole, izjemno veliki, tako po finančni plati, kot tudi po izvedbeni. Srednjo šolo Zagorje opredeljuje slogan Šola danes – za jutri. Menimo, da ga uspešno, edinstveno, kvalitetno in kontinuirano izvajamo v praksi tudi preko mednarodnih sodelovanj.

Print Friendly, PDF & Email