Doma Aktualno Dobra 2 milijona za Hrastnik, Trbovlje in Radeče

Dobra 2 milijona za Hrastnik, Trbovlje in Radeče

Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 7.6.2019, v Uradnem listu in na svoji spletni strani objavil Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP 3.

Predmet javnega razpisa je spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, srednja in velika podjetja. Upravičijo pa lahko stroške kot so nakup nepremičnine, gradbena dela na obstoječem ali novem objektu, nakup strojev in opreme, nakup materialnih zalog.

Skupni razpisani znesek je 11.529.735,99 EUR, od tega za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 2.120.000,00 EUR.

Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do največ 75 % upravičene vrednosti  projekta in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na velikost podjetja.

Več o razpisu ter razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.

Print Friendly, PDF & Email