Doma Aktualno Dol se bo spreminjal

Dol se bo spreminjal

Rekonstrukcija šole naj bi se začela takoj po zaključku šolskega leta.

Leta 2008, ko so v Hrastniku sprejemali prostorski načrt je bila na Dolu predvidena rušitev šolskega objekta in izgradnja nove šole z vrtcem.

 

Šola bo prenovljena

 

Čeprav stara, po ocenah strokovnjakov še vedno v jedru dobra stavba. Zato so se na občini odločili, da se šolski objekt le prenovi. Začenši še letošnje leto.

 

Spremembe OPPN so bile potrebne zaradi rekonstrukcije osnovne šole.
Spremembe OPPN so bile potrebne zaradi rekonstrukcije osnovne šole.

Za takšno odločitev pa je bilo potrebno spremeniti tudi sprejeti prostorski načrt centra Dola pri Hrastniku. Razlog za spremembe je »namera po ohranitvi in rekonstrukciji osnovne šole in vrtca ter ureditvi prostih površin kot so športne površine, zelene parkovne površine in površine namenjene prometu« so spremembo pojasnili na občini.

 

Občina Hrastnik je marca na Fakulteti za arhitekturo Ljubljana naročila izdelavo strokovnega mnenja o primernosti obstoječe šolske stavbe na Dolu pri Hrastniku z vidika možnosti izvedbe rekonstrukcije objekta v skladu z vsemi gradbenimi normativi in standardi šolskega ministrstva. Na podlagi mnenja je padla odločitev – šolo je smiselno prenoviti, z nekaterimi večjimi gradbenimi posegi v severnem delu šole, nadzidku, ostrešju in okolici. Zagotovljene bodo tudi ustrezne komunikacije za gibalno ovirane.

Idejna zasnova dolske šole s prizidkom, atrijem in večnamensko dvorano.
Idejna zasnova dolske šole s prizidkom, atrijem in večnamensko dvorano.

 

Predvideva se 15 učilnic, 8 kabinetov, zbornica in pisarne za vodstvo šole.

Občinski svet je včeraj spremembe OPPN sprejel.

Print Friendly, PDF & Email