Doma Intervju Dolgove bo treba odplačati!

Dolgove bo treba odplačati!

Do konca letošnjega leta bo v RTH le še 36 delavcev, pravi Janez Žlak, novi direktor Rudnika Trbovlje Hrastnik. Tri ključne naloge, ki se izvajajo po programu, so kadrovsko – socialni program, sanacija rudniških površin in poplačilo dolgov bankam.

Katere so vaše prioritetne naloge?

Najpomembnejši je program zapiranja rudnika za letošnje leto. Končali smo ga prejšnji teden, potrdil ga je nadzor (op.a. tehnični, finančni,..) in poslali smo ga na ministrstvo za infrastrukturo. Čakamo na potrditev in podpis pogodbe z ministrstvom, ki je osnova za črpanje proračunskih sredstev. Po potrditvi programa, predvidoma do 15. marca, se bomo lahko lotili operativnih nalog.

Poplačilo dolgov konzorciju bank je v veliki meri odvisno od podpisa pogodbe z ministrstvom in odprodaje premoženja RTH. Naslednji polog v višini nekaj več kot 2 milijona evrov zapade 30. marca.

Podedoval 88 namesto 36 zaposlenih. Vseeno odpuščanj ne bo, obljublja.

Kako boste zmanjšali število zaposlenih?

Že konec lanskega leta bi lahko bilo po srednjeročnem programu zaposlenih le še 36 ljudi, a sem ‘podedoval’ 88 zaposlenih. Skupaj s sindikatom bomo poskušali zadevo speljati po bolj socialni plati. Treba pa je poudariti, da ljudi ne bomo odpuščali, šli bodo v pokoj. Vsakemu izmed njih bomo skušali omogočiti, da pride do pokojnine na takšen ali drugačen način. Delavci bodo odhajali na ‘mehak’ način. Sledila bo reorganizacija, nastavljena na 24 zaposlenih. Razmerje uprava: tehnični del bo 6 proti 18.

Iskali bodo zunanje sodelavce!

In sanacija rudniških površin?

Zavedati se je potrebno, da 18 zaposlenih, ki bodo ostali na tehničnem delu, fizično ne bo zmoglo samih sanirati rudniških površin. Pogajamo se za znižanje stroškov z vsemi, ki imajo pogodbe z RTH. Tisti, ki ostajajo, bodo morali delati toliko več. Nimamo še zunanjih izvajalcev, kolikor nam znanje in tehnika dopuščajo dela izvajamo sami, ko bo zaposlenih manj, bomo za sanacijo površin, za denimo konkretno pogozditve, kanalete,… morali z razpisi poiskati zunanje izvajalce.

Nekaj tovrstnih izkušenj imam iz prejšnje službe, bil sem namreč vodja projekta zapiranja in sanacije deponije Praprotno sever in jug. Zakaj ne bi bil tu drugi Ruardi, motokros proge,… idej je veliko…je pa še preuranjeno govoriti o podrobnostih.

Kako sodelujete z občinami?

Pri sanaciji rudniških površin bomo morali dobro sodelovati z vsemi občinami, predvsem pa z občino Trbovlje. Imeli smo prvi operativni sestanek s trboveljskim podžupanom Tadejem Špitalarjem, glede trase plinovoda. RTH je že dal soglasje za plinovod preko rudniških površin. Urejamo podrobnosti, ovir pa ni. Plinovod se bo potegnil po spodnjem delu tako imenovane industrijske cone Bukova gora do industrijske cone Nasipi, kjer so podjetja, zainteresirana za priklop na plinovod.

V kratkem pričakujem sestanek s trboveljsko županjo, tudi glede sanacije Keršičeve ceste s strani RTH. V cestnem programu imamo tri ali štiri postavke, poleg Keršičeve ceste še Polaj in del kanalizacije,… Podrobneje bomo o projektih lahko govorili potem, ko bo ministrstvo potrdilo program. Sredstva so omejena, kar ni v letnem programu, bo težko financirati. Za vse potrebujemo tudi potrditev nadzornega sveta.

 “Odplačati moramo dolgove, sicer gremo lahko tudi v stečaj.”

Kaj izvajanje vaših prioritetnih nalog pomeni za skupnost, društva?

Poteka odprodaja premoženja, vemo, da je bil RTH ustanovitelj in solastnik marsikatere nepremičnine, ki gre zdaj v prodajo. Usmeritev, ali lahko društvom priskočimo na pomoč ali ne, še nimamo. To je odvisno od lastnika, to je države in nadzornega sveta. Vsekakor bodo društva dobila ponudbo za odkup stavb. Treba je razumeti tudi RTH, odplačati moramo dolgove, sicer gremo lahko tudi v stečaj. Moja odgovornost je, da prodajo premoženja pospešim. Sponzoriranja in donacij pa že tako ni. Časov, ko so podjetja, kot so Termoelektrarna, Cementarna, RTH,…donirala in sponzorirala zdaj žal ni več.

Zakaj je bil razrešen bivši direktor RTH in kako boste ukrepali proti njemu?

Po vsej verjetnosti bo izvedena revizija določenih poslov RTH, med drugim tudi kamnoloma Vode. Na podlagi revizije se bodo izvedli ustrezni ukrepi.

Kaj bo s kamnolomom Vode?

Več bo znanega prihodnji teden, po sestanku nadzornega sveta. Odprte so vse možnosti, od razveljavitve razpisa dalje.

Kdaj bo razpis za novega direktorja Spektra?

Po razveljavitvi prejšnjega razpisa sem Staneta Sotlarja imenoval za vršilca dolžnosti direktorja s polnimi pooblastili. Razpisa v bližnji prihodnosti, vsaj še mesec dni, ne bomo ponovili. Bomo pa z nadzornim svetom oziroma SDH iskali možne rešitve – ali gremo v nov razpis ali lahko direktorja Spektra imenujem sam…

Print Friendly, PDF & Email