Doma Aktualno Elitni svet, ki je “javen”, a zaprt za javnost

Elitni svet, ki je “javen”, a zaprt za javnost

Zasavska regija ima svet sestavljen iz gospodarstvenikov, predstavnikov lokalne oblasti in nevladnih organizacij. Ste že slišali za famozni Razvojni svet regije? Ljudi v svet imenujejo občinski sveti in se zdi, da gre znova za zaprt krog ljudi, ki odloča o najpomembnejših temah regije.

Eden izmed sestankov pred dvema letoma.

Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji, naloge pa so priprava in sprejem Regionalnega razvojnega programa in sklepanje dogovorov znotraj regije.

In vse to skrito za zaprtimi vrati …

V 4. členu Poslovnika sveta je jasno zapisano, da je delo sveta javno, po drugi strani pa 11. člen dopušča možnost zaprtih sej, na katere so vabljeni le gostje, ki jih izbere predsednik.

A, če je namen sveta iskanje skupnega jezika vseh prebivalcev regije, je prav, da ta jezik išče le elitna peščica?

Poslovnik RSR Zasavske regije

Koordinacijske posle sveta opravlja RRA, kjer pa so prepričani, da so seje javne, saj po sami seji medijem pošljejo sporočilo za javnost.

Predsednik odstopil, a tega niso sporočili

Pa poglejmo primer iz zadnjega srečanja. Na zadnji seji sveta je odstopil sam predsednik, Matjaž Švagan, a tega medijem niso sporočili. Vsebino seje pa strnili v stavek, dva. Torej toliko o javnih sejah.

Matjaž Švagan

Ne glede na to, se nam je uspelo »dokopati« do zapisnika seje, na kateri je bila glavna tema zaprte zasavske skupine izgradnja hidroelektrarn na srednji Savi. Za zaprta vrata so posedli še državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade RS Antona Žuniča, ki je poudaril, da je sprejem paketa dokumentov v zvezi z izgradnjo HE nujen.

Dodal pa še, da v kolikor bodo (Republika Slovenija, HSE d.o.o. ter občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Laško) dovolj hitro podpisali pogodbe, da bodo nadaljevali projekt s srednjo Savo brez prekinitev. V nasprotnem primeru bo, po njegovem problem, kako bo izkoriščeno domače znanje, domača tehnologija.

Več članov sveta je izpostavilo, da je pri usklajevanju nujno potrebno upoštevati lokalno skupnost, ki jo tokrat zastopa le peščica. Tomaž Trotovšek iz OREZA je izpostavil dileme, katera družba bo sploh gradila hidroelektrarno, kje bo sedež družbe. Župan Hrastnika, Miran Jerič je znova opozoril na potrebo po kajakaški progi, ki naj bi bila za jezom hidroelektrarne. Projekt je nekaj časa vključen v nabor, nekaj časa ne, je izpostavil Jerič.

Javnost nastrojena proti projektu

Marko Funkl

Da je javnost vse bolj nastrojena proti projektu ni nič čudnega, spomnita Marko Funkl in Jani Medvešek. Umeščanje HE v prostor zadeva vse prebivalce in to ni le stvar treh županov, ostro pripomni Funkl, Medvešek pa na seji še doda, da se z odlašanjem implementacije projekta, javnost vse bolj obrača »proti« izgradnji hidroelektrarn na srednji Savi.

Upoštevanje civilne iniciative in drugih deležnikov je pomembno, pa je prepričan tudi predsednik RSR v odstopu Matjaž Švagan, ki odhaja iz osebnih razlogov, vsaj uradno. Kaj Švagan meni o tem, da so seje zaprte za javnost nam ni odgovoril, prav tako ne, zakaj resnično odhaja z mesta predsednika sveta.

SORODNI ČLANKI:

Veliko govorjenja o razvoju Zasavja …

Print Friendly, PDF & Email