Doma Aktualno Eni 70, drugi 150 evrov na sejo

Eni 70, drugi 150 evrov na sejo

Zasavske sejnine glede na slovensko povprečje ne izstopajo. Najbolje plačani so zagorski svetniki, najmanj hrastniški.

 

V občini Ankaran je častno biti občinski svetnik, zato sejnina znaša 1 evro.

O znižanju sejnin je bilo govora tudi med zasavskimi svetniki. V Zagorju je svetnik NSi Primož Štendler predlagal kar 50 odstotno znižanje sejnin občinskih svetnikov, za katere je v letu 2015 v prvem osnutku proračuna predvidenih 45 tisoč evrov in še dodatnih 22 tisoč evrov za odbore in komisije. Kot je dejal: 'Če se malo poigramo s številkami. Predsednik uprave Krke je v letu 2013 zaslužil 732.000 evrov, kar na uro znese 83,79 evrov bruto. Zagorski svetniki pa smo za konstitutivno sejo, ki je trajala eno uro, dobili 209,95 evra.'

Tako drastičnega znižanja svetniki menda ne želijo, so pa po besedah zagorskega svetnika SD Željka Železnika dosegli dogovor o 30 odstotnem znižanju sejnin občinskega sveta.

Sejnine zasavskih občinskih svetnikov

  neto bruto
Hrastnik 77,44 106,48
Trbovlje 100,00 137,49
Zagorje 152,70 209,95

Vsi zneski so v evrih.

Trboveljski občinski svetniki na posamezno sejo prejmejo 100 evrov neto, občina pa je v letu 2014 svetnikom, članom komisij ter predsednikom krajevnih skupnosti skupaj nakazala dobrih 36 tisoč evrov.

Najnižje sejnine plačuje občina Hrastnik, kjer svetnik na račun prejme 77,44 evrov. O znižanju sejnin ni bilo govora, da so le te primerne, 'v kolikor delaš kot svetnik – predelaš gradivo, se kam zapelješ, sprašuješ in podobno' je dejal Marko Funkl (Naš Hrastnik).

Hrastniški svetnik Soniboj Knežak je skupaj s stranko predlagal 10 odstotno znižanje stroškov delovanja občinskega sveta, sej, odborov in komisij, zmanjšanje financiranja političnih strank, svetniške skupine in nadomestilo za podžupana. Kar bi na letni ravni  skupaj zneslo dobrih 5.000 evrov, ki naj bi jih namenili za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Print Friendly, PDF & Email