Doma Aktualno Eva dela na črno, Tina preko podjemne pogodbe, Uroš za določen čas

Eva dela na črno, Tina preko podjemne pogodbe, Uroš za določen čas

Preko zakonodajno forumskega gledališke predstave, ki jih gledalci aktivno sooblikujejo.

Eva dela na črno in je prekarka. Tina dela preko podjemne pogodbe in je prekarka. Uroš je zaposlen za določen čas in je prekarec. Andrej dela preko študenta in je prekarec. Tjaša ima s.p. in je prekarka. Špela je zaposlena za polovičen delovni čas in je prekarka. Špela mora biti vedno na razpolago nadrejenim. Tini se zdi, da je nemočna pri tem, da bi karkoli spremenila. Andrej, ali s plačanim delom lahko preživljaš sebe in svojo družino? Kaj pa ti, poznaš zaposlitveni položaj ljudi, ki jih vsakodnevno srečuješ? Si morda tudi ti prekarec? Se ti zdi, da se ponovno vračamo k osnovnim vprašanjem glede delavskih pravic, ki so že bile pridobljene?

Takšno predstavo bo moč videti in so-oblikovati na odru MCT kluba v soboto, 30. 6. ob 18. uri. Spremeni Status quo na trgu dela.

Pridi na interaktivno zakonodajno forumsko predstavo, kjer bomo uprizarjali in preverjali stanje in razmerja moči na trgu dela. Ukvarjali se bomo s tematiko prekarnosti in izkoriščanja na delovnem mestu.

Zakonodajna forumska predstava – kaj?

Ko pomislim na zakonodajo in gledališče v istem stavku, me zmede. Je že res, da je gledališče ogledalo družbe in da s svojo vsebino kaže na tisto, kar v naši družbi ni dobro, ampak ali ni zakonodaja v domeni državnega zbora? Komaj smo zaprli vrata volišč in sedaj bodo poslanci nam prepustili ustvarjanje zakonov?
Koliko krat se pritožujemo, imamo pomisleke ali se sprašujemo, zakaj so nekateri zakoni oziroma posamezne določbe sploh potrebni in nič koliko krat pametujemo, kako bi mi zadevo rešili drugače. Ker določene situacije, ki so urejene z zakonom, živimo in ker vidimo, doživljamo določbe zakonov v praksi, lažje rečemo, kaj bi bilo bolj primerno in podamo – predlog.

Zakonodajno gledališče predstavlja obliko demokracije z uporabo forumskega gledališča, ki se ga kombinira s konvencionalnimi rituali parlamentarne zbornice z namenom spreminjanja legitimnih želja državljanov v zakone.

Zakonodajno smo razjasnili, kaj pa forumsko? In kdo so gled-igralci? Na spletnih forumih izražamo svoje mnenje, si medsebojno pomagamo in svetujemo. Tudi pri forumskem gledališču gledalci podajo svoje predlog glede na prizor, ki ga igralci odigrajo. Poseben je način, kako gledalec poda predlog. Ne da bi o tem govorili, debatirali in filozofirali, gledalec v trenutku postane igralec (zato beseda gled-igralec, spec-actor), zamenja protagonista prizora in prizor odigra na drugačen način in s tem poda predlog, kako kot zatirani v določeni situaciji ravnati.

Print Friendly, PDF & Email