Doma Aktualno Evropska komisija v Zagorju o prihodnosti

Evropska komisija v Zagorju o prihodnosti

Zagorje so v začetku tedna obiskali predstavniki nove Evropske komisije, ki pa so nedavno šele začeli z delom, zato nekih konkretnih odgovorov za regijo ni bilo.

Delovnega srečanja med predstavniki Evropske komisije in deležniki v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki sodelujejo pri oblikovanju naložbenih potreb v okviru prihodnje evropske finančne perspektive (2021 – 2027) so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki občinskih združenj (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije), gospodarstva, podpornih služb na področju regionalnega razvoja in drugih.

S strani komisije sta zakonodajne predloge in naložbene prioritete evropskega proračuna 2021-27 predstavila ga. Vittoria Alliata di Villafranca, direktorica Direktorata za regionalni razvoj, in g. Egbert Holthuis, vodja Oddelka za Republiko Slovenijo na Direktoratu za delo in socialne zadeve.

Zakaj takšne razlike?

Zakaj je tako velik razkorak med trendi vzhodne in zahodne kohezijske regije, je vprašal in izpostavil direktor RRA Zasavje Tadej Špitalar, ki meni, da nekaj ne deluje, če se razlike vsak leto povečujejo. A, da gre za kompleksen problem, na katera vpliva več dejavnikov, je dobil bolj skop odgovor na srečanju.

Sklad, preko katerega bi dobile razvojna sredstva le premogovne regije

Zasavski predstavniki občin vprašanj za komisijo niso imeli, je pa Špitalar izpostavil tudi vprašanje glede Just transition fund, torej sklada, ki naj bi bil namenjen samo premogovnim regijam, teh je v Evropi okoli 20, in v katerem naj bi bilo 300 milijard evrov. Ni še znano ali bo šlo za ločen sklad, ali bo spadal pod enega od že obstoječih in koliko naj bi iz tega naslova dobilo Zasavje. Operativni program iz tega naslova naj bi se začel pripravljati v marcu prihodnje leto ter zaključil oktobra.

Na srečanju so predstavniki Evropske komisije predstavili tudi kohezijsko politiko po letu 2021, ki bo financirana iz evropskega proračuna. Po predstavitvah je potekal dialog, na katerem so predstavniki Kohezijske regije Vzhodna Slovenija z Evropsko komisijo izmenjali stališča o novi finančni perspektivi in hkrati izrazili naložbene potrebe za posamezne razvojne regije.

Print Friendly, PDF & Email