Doma Aktualno Finančna injekcija ministrstva za zasavsko gospodarstvo

Finančna injekcija ministrstva za zasavsko gospodarstvo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019, so danes opozorili na Regionalni razvojni agenciji Zasavje, kjer bodo morebitnim prijaviteljem pomagali do priprave ponudb.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju, torej v Hrastniku, Radečah in Trbovljah.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša 2.500.000,00 EUR, od tega:
– 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpje in
– 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Cilj javnega razpisa je znižanje vtopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:

– spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju
– ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest
– prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti
– spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.

Rok za prijavo je 6.12.2018, do 12. ure.

Print Friendly, PDF & Email