Doma 1+1=2 FOTO: Nova šola z vrtcem in večnamensko dvorano v Hotiču

FOTO: Nova šola z vrtcem in večnamensko dvorano v Hotiču

Občina Litija je konec februarja na UE Litija vložila dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za vzgojno-izobraževalni objekt Hotič.

Izgradnja se načrtuje v neposredni bližini sedanje, več kot 100 let stare šole. Novozgrajena stavba bo združevala prostore podružnične osnovne šole Hotič, dveh oddelkov vrtca in večnamensko dvorano. V sklopu objekta bodo tudi prostori krajevne skupnosti in društev, ki v kraju delujejo. Predvidena je izvedba nove prometne ureditve s parkiriščem ter novo otroško in športno igrišče.

Vizualizacije so pripravili projektanti Arhitekturnega biroja Geoplan.

Print Friendly, PDF & Email