Doma Aktualno FOTO: Smeti vse manj, dolgovi se poplačujejo

FOTO: Smeti vse manj, dolgovi se poplačujejo

Enes Raković

Ob trenutnem številu zasavskih odpadkov ima Ceroz kapaciteto sprejema še za nadaljnjih 10 let nam na začetku razloži direktor podjetja Enes Raković. Podjetje, ki je v zadnjih letih imelo nemalo težav in problemov se počasi, a vztrajno vrača med podjetja čigar poslovanje lahko ocenimo kot uspešno. Finančno stanje je trenutno pozitivno pove Raković. »Julij, avgust sta bila pozitivna in tudi napovedi do konca leta z vsemi aktivnostmi kažejo, da bo podjetje poslovalo pozitivno« pravi direktor.

Rešili vprašanje odškodnin

Zanimalo nas je tudi, kako poteka priprava kazenskih ovadb za akterje, ki podjetje pripeljali v rdeče številke. Po navodilu lastnic Ceroza (Občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija in Radeče) je Raković pripravil vso dokumentacijo poslovanja od leta 2016 do 2018, prav tako so s sodelavci pripravili tehnično dokumentacijo v istem časovnem obdobju. Direktor pravi, da bo vsa dokumentacija predana lastnikom podjetja, ki bodo potem sprejeli nadaljnje odločitve. Koga, če sploh bodo koga ovadili je v rokah ustanoviteljic podjetja, torej Občin, še pojasni Raković.

Ob prevzemu funkcije se je lotil tudi perečega problema rent in odškodnin, ki jih Ceroz plačuje krajevni skupnosti (KS) Marno in najbližjim mejašem (sosedom, katerih zemlja meji na Ceroz). Rente KS Marno redno plačujejo. Zaradi nerednega plačevanje odškodnin pod prejšnjim vodstvom je nastalo nekaj dolgov do določenih upravičencev, nam je pojasnil Raković. Te dolgove so v veliki meri že poravnali, ostanek bodo poravnali do konca koledarskega leta.

Odpadke sedaj uspejo sproti obdelovati, sortirati, stabilizirati in odlagati. Lahka frakcija, ki ostane po sortiranju gre sprotno v oddajo in nato v sežig, k najboljšemu ponudniku.

Vodstvo Ceroza je zaprosilo, da jim Svet Ceroza (sestavljajo ga župani občin lastnic) odobri sredstva z naslova najemnin za drugo polovico leta 2019, ki bi ga porabili za nekaj najbolj nujnih investicij. V praksi to pomeni, da bi denar, ki ga Ceroz plačuje kot najemnino občinam, vrnili v podjetje kot sredstva za investicije. Kratkoročno bi radi uredili nov oljni lovilec, dozirni trak za kovine ter nadgradili kapaciteto čistilne naprava za 20 odstotkov.

Ceroz “na čistem” z odpadki, kaj pa čistka s kazenskimi ovadbami?

Print Friendly, PDF & Email