Doma 1+1=2 Hrastničani za vrtec tudi do 27 evrov več

Hrastničani za vrtec tudi do 27 evrov več

Na mizi občinskih svetnikov sta dve spremembi za Vrtec Hrastnik. Ena je povišanje cen, druga pa potrditev večjega števila malčkov na posamezen oddelek. V četrtek bo znano, ali bodo spremembam, ki naj bi pričele veljati  s 1. marcem, prikimali.

V oddelkih, kjer so otroci v varstvu na območju hrastniškega vrtca, bodo občinski svetniki tudi letos znova potrjevali določitev števila najmlajših – v vsaki izmed skupin bo dovoljeno, da jih je več kot to dovoljujejo zakonski predpisi. Konkretno, v vsakem oddelku bosta lahko dva otroka več.

Višje plače, višje cene

S tem pa sprememb, ki prihajajo še ni konec. Nobena skrivnost ni, da so se povsod v javnem sektorju zvišali stroški dela – ti se nanašajo na zvišanje plač zaposlenih v javnem sektorju (kot je bilo opredeljeno v decembrskem dogovoru med vlado in sindikati). Hkrati so se dvignile tudi cene stroškov za ogrevanje, vodo in elektriko ter komunalne storitve. In tako se kot posledica vsega naštetega številnih slovenskih občinah sprejemajo nove cene programov vzgoje in varstva otrok.

Od 15 do 36 evrov pri polni ceni

Za slabih 15 evrov se bo povišala cena za I. starostno obdobje, ki zdaj v polnem znesku znaša 461,29, po novem pa bo 476,22 evrov, medtem ko bo povišanje občutno višje za II. starostno obdobje, iz zdajšnjih 339 evrov na 374,71, kar pomeni slabih 36 evrov več.

Občina financira delovanje vrtca v skladu z Zakonom o vrtcih, kjer ima vpisan otrok skupaj s staršem stalno prebivališče, medtem ko starši krijejo del cene programa glede na odločbo pristojnega Centra za socialno delo, zato zvišanje ne pomeni 15 ali 36 evrov več na položnicah, pač pa se bo za otroke I. starostnega obdobja podražitev izkazala kot 1,49 do 11,5 evra več oziroma za otroke II. starostnega obdobja kot 3,57 do 27,50 evrov več. Sicer je najvišja cena, ki jo plačujejo starši za otroke, vključene v hrastniški vrtec, 77% kar pomeni skoraj 367 evrov, ki jih plačujejo tisti z najvišjimi dohodki in z največ premoženja.

Večina, kar 64 odstotkov staršev, glede na odločbe centra za socialno delo plačuje med 30 in 43 odstotkov polne cene. Za glavnino se bo dvig cen občutil kot 4,5 do 6, 5 evrov višjo položnico za najmlajše oziroma slabih 11 do dobrih 14 za otroke II. starostnega obdobja.

Print Friendly, PDF & Email