Doma Aktualno Hrastnik: Odpis najemnine, oprostitev plačila vrtca, zamik plačila skladov …

Hrastnik: Odpis najemnine, oprostitev plačila vrtca, zamik plačila skladov …

“Na Občini Hrastnik se zavedamo, da bo stanje povezano s koronavirusom povzročilo prenekatero skrb in stisko. Občina tako intenzivno pripravlja ukrepe za pomoč občanom, društvom in podjetjem”.

Oprostitev najemnin najemnikom občinskih poslovnih prostorov se bodo poslužili tako v Hrastniku kot tudi v Trbovljah. Plačila vrtca bodo oproščeni vsi starši po Sloveniji – vse do ponovnega odprtja. Prav tako svojih položnic ne bo izdala Glasbena Šola Hrastnik.

OPROSTITEV NAJEMNIN ZA OBČINSKE POSLOVNE PROSTORE

Najemniki poslovnih prostorov (samostojni podjetniki, društva in druge oblike gospodarskih družb) v lasti Občine Hrastnik, ki so bili primorani prekiniti svojo dejavnost, so oproščeni plačila najemnine za čas od 16. 3. do 30. 4. Odredbo je izdal župan in velja takoj, z odredbo se bo seznanil tudi Občinski svet Občine Hrastnik.

OPROSTITEV PLAČILA VRTCA

Starši, ki imajo otroke v vrtcu, bodo oproščeni plačila vrtca za čas od zaprtja vrtcev do ponovnega odprtja. Ta ukrep je predviden tudi v predlogu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID – 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

NUSZ

Občina bo podatke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča prestavila na čas po končanju epidemije, ostale možnosti in predlogi v povezavi z nadomestilom so zaenkrat v pristojnosti države, ki obljublja še tretji paket ukrepov, kjer naj bi s sistemskimi ukrepi pomagali tudi občinam.

RAZKUŽEVANJE VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Skupaj z upravniki večstanovanjskih stavb (KSP Hrastnik, Spekter ter SOP Trbovlje) smo dosegli dogovor, da bo občina krila celotne stroške nabave razkužil, razkuževanje bodo opravljali čistilni servisi po enotni ceni za celotno Zasavje, to je 10 evrov na stanovanje (brez upoštevanega ddv).

GLASBENA ŠOLA

Tudi Glasbena šola želi družinam, staršem in skrbnikom pomagati v tem težkem obdobju. S sklepom Sveta šole položnic za delno kritje materialnih stroškov za mesec april ne bodo izdali.

ZAMIK PLAČILA SKLADOV

Društvo upokojencev Hrastnik sporoča, da plačilo članarine in obeh posmrtnih skladov trenutno ni mogoče. Ko se bodo razmere umirile in bo plačilo ponovno možno, bodo o tem obvestili preko vseh njihovih kanalov (oglasna deska, spletna stran …). Omenjene obveznosti bo možno poravnati za nazaj, kar pomeni, da trenutno neplačilo na vaše pravice iz članarine in skladov ne vpliva, niti ne bo vplivalo na morebitna izplačila. Za več informacij se obrnite na društvo.

 

Print Friendly, PDF & Email