Doma Aktualno Hrastnik spet nudi pomoč svojim občanom

Hrastnik spet nudi pomoč svojim občanom

Tudi letos je Občina Hrastnik pripravila javni razpis za sofinanciranje ozimnice in nakupa šolskih potrebščin.

Do občinske denarne pomoči so upravičeni občani Hrastnika s stalnim prebivališčem v občini Hrastnik, ki so na dan vložitve vloge upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, ali pa so na dan vložitve vloge upravičeni do otroškega dodatka, do vključno 3. dohodkovnega razreda.

V letu 2019 bo Občina Hrastnik sofinancirala naslednje:

Denarna pomoč, namenjena nakupu šolskih potrebščin za osnovnošolce in dijake, ki obiskujejo redno šolanje za šolsko leto 2019/2020. Za izvajanje teh pomoči je v proračunu namenjenih okvirno 10.000 evrov. Višina pomoči bo odvisna od števila prejetih vlog.

Denarna pomoč, namenjena nakupu ozimnice. Za izvajanje teh denarnih socialnih pomoči je v proračunu občine Hrastnik za leto 2019 namenjenih okvirno 19.000 evrov. Višina pomoči bo odvisna od števila prejetih vlog.

Občani lahko dobijo in tudi nato vložijo vloge za dodelitev občinske denarne pomoči na Centru za socialno delo Zasavje, Enota Hrastnik.Vloge sprejemajo vsak uradni dan (ponedeljek, sreda, petek), v času uradnih ur, rok oddaje vlog je 31.5.2019 do 12. ure.

Vlogo in ostale pogoje razpisa lahko najdete na spletni strani Občine Hrastnik.

Print Friendly, PDF & Email