Doma Aktualno Imate zemljišče pa nikakor niste uredili “papirjev”? Super novica za vas!

Imate zemljišče pa nikakor niste uredili “papirjev”? Super novica za vas!

Če želite preoblikovati status svojih zemljišč, graditi, uporabljati trenutno neuporabljena zemljišča in objekte, se obeta dobra novica. Za postopek boste sicer morali plačati, a se bo s tem skrajšal čas za pridobitev podlage za uresničitev gradnje. Že ta teden bodo o lokacijski preveritvi odločali na seji v Trbovljah, prihodnji pa v Zagorju.

Predpisan postopek lokacijske preveritve, ki je nov del prostorskih načrtov, omogoča nove ali dopolnilne gradnje, preoblikovanje območji že določenih stavbnih zemljišč, omogoča pa se tudi začasna raba prostora na zemljiščih in objektih, ki trenutno niso v uporabi.

Kaj mora narediti investitor oziroma pobudnik?

Občine morajo sprejeti Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve. Investitor ali pobudnik pa mora na občino vložiti elaborat lokacijske preveritve, v katerem utemelji skladnost pobude in prostorskih izvedbenih aktov.

Občina izvede postopek, ki se zaključi, ko občinski svet sklep potrdi ali zavrne. Pogoj za izvedbo postopka je plačilo nadomestila stroškov na račun občine. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je obvezna podlaga v postopkih izdaje predodločb in gradbenih dovoljenj ter izvedbe posegov v prostor za katero gradbeno dovoljenje ni predpisano.

Predlagane višine stroškov v Trbovljah in Zagorje

Za lokacijsko preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi znaša 1.500 evrov.

Za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, kjer je postopek zahtevnejši, saj predvideva preverjanje okoliščin in pogojev ter določanje dodatnih pogojev znaša 2.500 evrov.

Za omogočanje začasne rabe prostora, kjer je treba preveriti predpisane omejitve in določiti pogoje uporabe znaša 2.000 evrov.

Predvideno število pobud

Gre za nov postopek, zato ni mogoče predvideti števila pobud za izvedbo postopka lokacijske preveritve, pojasnijo na Občini Zagorje. Niti ni mogoče oceniti višino prilivov iz tega naslova ali morebitnih drugih posledic predloga odloka z vidika obsega dela. Predlog stroškov za posamezno vrsto lokacijske preusmeritve je bil ocenjen izkustveno in primerjan z občinami, ki imajo v teku postopke sprejemanja odloka ali so že sprejele odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve.

Print Friendly, PDF & Email