Doma Aktualno Industrijska preteklost je v Zasavju potencial!

Industrijska preteklost je v Zasavju potencial!

Smernice za obnovo in razvoj industrije v Evropi je bila vodilna tema letošnjega industrijskega foruma, ki je potekal med 8. in 10. decembrom v Karpaczu na Poljskem.

Regionalna razvojna agencija Zasavje je v sklopu foruma organizirala predstavitev z naslovom (R)evolucija nekdanjih industrijskih mest – spomini ali izzivi prihodnosti, in tako spodbudila razpravo o priložnostih in izzivih okolij, ki se srečujejo s postindustrializacijo. V predstavitvi je bil glavni poudarek na zasavski regiji, ki so jo zaradi razvoja industrije najprej umestili v širši svetovni okvir in evropski zgodovinski prostor, v drugem delu predstavitve pa so spregovorili o priložnostih in možnostih regije v prihodnosti.

Priložnosti in možnosti zasavske regije v prihodnosti

Lucija Štaut

“Mednarodnim udeležencem, na forumu je sodelovalo 700 predstavnikov poljske in evropske industrije s področja gradbeništva, rudarstva, IT-ja, kemije, farmakologije, varstva okolja, turizma, javne uprave, vlad, znanstvenih centrov …, smo predstavili našo preteklost, izzive in jih spodbudili k razmišljanju o povezovanju, sodelovanju in vlaganju v nekdanje industrijsko območje,” je povedala Lucija Štaut iz RRA Zasavje.

Zaključki razprave so, da imajo manjša mesta z industrijsko preteklostjo in so se na prehodu v postindustrijsko družbo srečevala z izzivi degradiranih območij, brezposelnostjo in odseljevanjem prebivalstva, velik kulturni, turistični in ekonomski potencial.

Manjše skupnosti lahko delujejo veliko bolj povezano in usklajeno ter s skupnimi močmi uresničujejo zadane ideje in projekte, ki lahko velikokrat presežejo lokalno okolje in dobijo širšo, celo mednarodno dimenzijo. Ugotovili smo, pravi Štautova, da je skupna točka večine nekdanjih industrijskih območjih, da so se v njih razvila visoko tehnološka podjetja, ki so dosegla svetovno prepoznavnost.

Print Friendly, PDF & Email