Doma Aktualno Inšpektor največkrat na delu v Trbovljah

Inšpektor največkrat na delu v Trbovljah

Vodja MIR, Sebastjan Zmrzljak

Zasavski inšpektor je na terenu prisoten vsak teden, izvemo. Največkrat se “ukvarja” z odpadki in neurejenimi javnimi površinami in cestami.

“S svojim delom inšpektorat zagotavlja, da podjetja in fizične osebe spoštujejo predpise na področjih, na katerih delujemo in tako skrbimo za urejene razmere v občini” pojasnjuje prvi mož zasavskega inšpektorata in redarstva.

V Zasavju imamo enega inšpektorja – vodjo medobčinskega redarstva Sebastjana Zmrzljaka, ki je v preteklem letu med najpomembnejša področja nadzora uvrstil vzdrževanje javnih in drugih površin, področje komunalnih odpadkov, tudi kurjenje, odvajanje voda, spremljanje stanja občinskih cest in oglaševanje v mestu.

Največ “grešijo” v Trbovljah

V letu 2017 je imel največ dela v Trbovljah, kjer je obravnaval 39 inšpekcijskih zadev, v Zagorju 24 in v Hrastniku 10.

Največ nepravilnosti pade v koš nepravilnega ravnanja s komunalnimi odpadki, teh je bilo v Zasavju 34, kar 21 samo v Trbovljah.

Sicer pa so predmet inšpekcijskega nadzora pogosto tudi nadzor javnih občinskih cest, urejanje in čiščenje javnih površin in odvajanje komunalnih ter padavinskih voda.

Print Friendly, PDF & Email