Doma Aktualno Iščejo 10 novih idej, ki peljejo v zaposlitev

Iščejo 10 novih idej, ki peljejo v zaposlitev

Regionalna razvojna agencija Zasavje je objavila javni poziv za vključitev 10 udeležencev v program ‘Podjetno v svet podjetništva’ za občini Trbovlje in Hrastnik 2018 (1. skupina).

Rok za oddajo vlog je petek, 8. december.

Udeleženci redno zaposleni za čas usposabljanja

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve ali zaposlitve. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku januarja 2018.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imajo stalno bivališče v Občini Hrastnik ali Trbovlje,
  • so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
  • prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Predstavitev 2. javnega poziva bo potekala na lokaciji Katapult, Gabrsko 2, Trbovlje, v sredo, 06. decembra, ob 10.uri.

Celotna dokumentacija 2. javnega poziva je objavljena na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje www.rra-zasavje.si.

Print Friendly, PDF & Email