Doma Aktualno Zdaj gre zares! Iščejo izvajalce za podvoz

Zdaj gre zares! Iščejo izvajalce za podvoz

Občina, ki vodi projekt v svojem imenu in imenu Direkcije za infrastrukturo vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte k oddaji ponudbe za izvedbo razširitve in poglobitve podvoza pod železniškimi tiri. Zbiranje ponudb se konča 6. avgusta 2019.

Obstoječa rešitev je preozka za dvosmerni promet, celo preozka in prenizka za večja vozila. Podvoz bodo nadomestili z deloma novim, širšim in vitkejšim podvozom.

Za merilo so vzeli gasilsko vozilo

Projektanti so morali zagotoviti višino, ki bo omogočala prevoz z gasilskim vozilom.   Predvidena je razširitev obstoječega podvoza, tako da je omogočena prevoznost osebnim in intervencijskim vozilom (izmerili so gasilsko vozilo GVC 24/50 (višine 3 m)). Poleg tega je predvidena tudi ureditev ceste, ukrepi na železniških tirih, zaščita in prestavitev komunalih vodov ter preureditev naprav za odvodnjavanje.

Zaradi minimalne poglobitve obstoječe nivelete ter širjenje podvoza zaradi zagotavljanja prevoznosti manjših tovornih in intervencijskih vozil bo potrebno izgraditi tudi priključna zidova v smeri proti železniški postaji. Predvidena sta dva oporna zidova dolžine 20 in dolžine 24 metrov. Obstoječa zidova v smeri Steklarne Hrastnik se ohranita. Lokacija zidov in svetla širina med njimi je usklajena z geometrijo ceste v podvozu.

Še vedno bo ostal enosmerni prometni režim, za zagotavljanje srečevanja je na cesti locirane obstoječe krajše izogibališče, pred in za podvozom pa nameščena ogledala.

Dela naj bi bila zaključena v štirih mesecih, predvidijo projektanti.

Print Friendly, PDF & Email