Doma 1+1=2 Iščejo novega ravnatelja

Iščejo novega ravnatelja

OŠ Ivana Skvarče Zagorje

Svet Zavoda OŠ Ivana Skvarče Zagorje je 5. marca razpisal delovno mesto ravnatelja. Prijave je potrebno poslati v 15 dneh po objavi.

Kandidati morajo poleg prijav z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev predložiti tudi program vodenja zavoda za mandatno obdobje 5 let. Predvideni začetek dela je 1. avgust 2018.

Preveriti smo želeli, ali bo sedanja ravnateljica Alenka Ašič ponovno kandidirala na to mesto, a ni bila dosegljiva.

Print Friendly, PDF & Email