Doma Aktualno Iz društva invalidov ustanovili pravo podjetje

Iz društva invalidov ustanovili pravo podjetje

Kako so iz 36 let starega društva invalidov razvili socialno podjetje dobro prikazujejo v Litiji in Šmartnem.

Mojca bajc, direktorica socialnega podjetja

O njihovem razvoju, delovanju organizacije in viziji smo se pogovarjali s predsednikom društva Bogomirjem Vidicem ter Mojco Bajc, direktorico novega socialnega podjetja, ki deluje v okviru organizacije MDI Litija in Šmartno pri Litiji.

Kaj je bistvo vaše organizacije? S čim se ukvarjate? Katere so vaše nove storitve?

Bogomir Vidic, predsednik društva

Bistvo organizacije je pomoč in podpora invalidom. V organizaciji MDI Litija in Šmartno pri Litiji združujemo sicer delovne invalide, vseeno pa v naše vrste sprejmemo vse vrste invalidov.

Naše poslanstvo je zadovoljevanje splošnih in posebnih potreb invalidov. Predvsem se čutimo poklicane za pomoč pri premagovanju vsakodnevnih tegob posameznikov, ki brez pomoči pogosto vodijo v družbeno izključenost.

Trenutno je v organizacijo včlanjenih 630 ljudi s statusom invalida. Beležimo pa še 305 podpornih članov, ki so običajno družinski člani, prijatelji ali simpatizerji organizacije.

V organizacijo tako ali drugače vpeto okoli 1000 ljudi.

Informacijska pisarna je točka, kjer se ponavadi vse začne. 

V okviru MDI Litija in Šmartno pri Litiji deluje pisarna, kjer nudimo dnevno pomoč pri iskanju in koriščenju pravic, ki jih imajo. Teh pravic je mnogo in izhajajo iz 300 različnih zakonov in podzakonskih aktov. Poleg je tega je dostop do informacij otežen tudi iz vidika, ker so zanje pristojne različne institucije. Iz teh potreb smo oblikovali pisarno in jo opremili s potrebnimi podatki, informacijami in sklenili povezave z relevantnimi institucijami. Invalidom v okviru informacijske pisarne tako na enem mestu nudimo celovito pravno podporo in splošen informacijski servis.

Informacijska pisarna deluje tudi v sklopu socialnega podjetja. Program informacijske pisarne je namenjen tudi vsem občankam in občanom Litije in Šmartnega pri Litji. Zaenkrat so storitve še brezplačne.

Od leta 2017 ste začeli z dejavnostjo socialnega podjetja. Kako je prišlo do tega?

Pred novim društvenim domom

Izvajanje dejavnosti ali poslanstva društva vsekakor temelji na prostovoljstvu. Društvo pa potrebuje strokovno pomoč – finančno in administrativno. Dolga leta smo si pomagali z javnimi deli in z namenom zaposlovanja kadra črpali tudi evropska sredstva. Kmalu pa smo pri evropskih projektih postali prekratki. Čeprav smo in še vedno uspešno črpamo sredstva iz različnih domačih virov (FIHO, Zveza delovnih invalidov, občinska sredstva, 0,5% dohodnine), smo bili še vedno prešibki za zaposlitev ustreznega kadra in profesionalizacije organizacije.

Razmišljali smo o razvoju pridobitne dejavnosti, s katero bi povečali likvidnost organizacije in zaposlili kader. Naša razvojna ekipa je preučila različne možnosti. Prvi resnejši poskus je bilo kandidiranje za evropska sredstva s projektom invalidskega podjetja – trgovine z restavriranimi predmeti. Prijava je bila neuspešna in zato smo razmišljali o novih možnostih.

Pred dvema letoma in pol je Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo objavilo razpis za spodbujanje in ustanavljanje socialnih podjetij. Glede na predstavljen program in podporo pri razvoju projekta smo se odločili, da projekt pripravimo in začnemo z razvojem socialnega podjetja. Pri preoblikovanju organizacije v socialno podjetje so nam pomagali tudi na ZLHT Regionalnem centru NVO. Nudili so nam mentorstvo pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije.

Kakšna je dejavnost vašega socialnega podjetja? Ste se odzvali na potrebo ali ste se usmerili v inovacije?

O dejavnosti smo veliko razmišljali. Nišo smo iskali z močnim zavedanjem, da na trgu ni milosti. V raziskavi trga smo v dialogu z Občino Litija zaznali potrebo po urejanju in vzdrževanju določenih javnih površin. Gospodu županu smo predlagali dopolnitev komunalnih storitev. Predlog je bil, da za relativno malo denarja izvajamo stvari, ki bodo za Občino Litija koristne. V začetku 2017 smo sklenili dogovor za urejanje in vzdrževanje otroških igrišč, zelenic in še nekaterih javnih površin.

Tina Cirar, strokovna sodelavka

Po uspešnem dogovoru z Občino Litija smo kmalu sklenili še dogovor za sodelovanje s podjetjem za upravljanje večstanovanjskih stavb Terca d.o.o. Dejavnost podjetja smo tako razširili še s storitvami čiščenja skupnih prostorov in urejanja okolice večstanovanjskih stavb.

Za 2018 smo iskali dodatna dela, ki so bolje ovrednotena. Občini smo predlagali, da v našo oskrbo dodajo še več zelenic in uspeli pridobiti storitev vzdrževanja spomenikov. Na pobudo župana smo začeli tudi z izvajanjem plakatiranja na območju občine.

Kakšni so torej učinki vaše organizacije lokalno okolje?

Torej, v naši organizaciji skrbimo za višjo kakovost življenja invalidov. S programi jih v prvi vrsti vključujemo v družbeno življenje, zagotavljamo jim razvedrilne, rekreacijske in izobraževalne aktivnosti, nudimo jim podporo pri zaposlovanju, jih povezujemo, informiramo, oskrbujemo, obiskujemo …Vsekakor lahko poudarimo, da z našimi storitvami razbremenimo ostale javne institucije, ki so pristojne za reševanje njihovih problematik.

Izpostavili bi še, da zaradi pridobitne dejavnosti, ki deluje v okviru novega socialnega podjetja zagotavljamo večje subvencije uporabnikom, kar pomeni, da se naših aktivnosti lahko udeležuje še več uporabnikov, vedno več je tudi socialno najšibkejših.

Trenutno 2 zaposleni, 2 v okviru javnih del in 2 osebi na usposabljanju.

Sicer pa v okviru organizacije deluje več kot 50 prostovoljcev, ki jim s prihodki s strani socialnega podjetja v vedno večji meri pokrivamo osnovne stroške pri njihovih aktivnostih (predvsem stroške prevoza pri obiskovanju ljudi na domu), kar pomeni, da krepimo tudi prostovoljsko bazo in širimo prostovoljske programe.

Kakšna je vaša vizija za prihodnost?

Naše storitve bomo še izboljšali in tako sprožali še več pozitivnih učinkov v lokalni skupnosti. V prihodnosti želimo posodobiti osnovno infrastrukturo in se preseliti v prostore novega doma. Dejavnost imamo namen širiti postopoma in počasi, kajti zavedamo se, da je potrebno obdržati kakovost storitve in dejavnost širiti glede na razpoložljive kapacitete.

Seveda je osnovni namen socialnega podjetja še izboljšati in nadgraditi programe za invalide. V našem fokusu pa je predvsem vzdržnost in stabilnost organizacije, nove zaposlitve in nenehna izboljšava kakovosti storitev.

Print Friendly, PDF & Email