Doma Aktualno Izbrisali bodo prehod za pešce

Izbrisali bodo prehod za pešce

Na predlog policije in Sveta za preventivno v prometu so se v Hrastniku odločili, da bodo prehod za pešce pri banki, zaradi varnosti, odstranili.

Včeraj so v Hrastniku pričeli z obnavljanjem talnih označb, v tem času, torej v naslednjih nekaj dneh bodo na delu obnovitev, na prehodih za pešce polovične zapore.

Prehod za pešce pri banki bodo odstranili, za kar po poskrbel koncesionar, strošek pa se bo vračunal v obnovo celotne horizontalne prometne signalizacije v občini.

Zakaj bodo odstranili prehod za pešce?

Postavljen je v neskladju z zakonodajo in predpisi, saj le ti, kot nam pojasni Aleš Venko iz občine, “določajo, da mora biti zagotovljena preglednost na zaustavitveni razdalji, da morajo biti na obeh straneh prehoda zagotovljene čakalne površine, ki morajo biti povezane s pločnikom, priporočene so tudi zakonske razdalje med posameznimi prehodi.” Obstoječi prehod za pešce predpisom ne ustreza, saj ne zagotavlja pravilne preglednosti na zaustavitveni razdalji, obenem pa se nahaja na pešpoti in parkirišču, niti razdalja do drugih prehodov ni zadostna.

Poleg tega, da je prehod postavljen na napačnem mestu in kot tak v neskladju z zakonodajo, pa so na tem mestu že bile nezgode, kar je še dodaten razlog, da se bo prehod nemudoma odstranil.

Print Friendly, PDF & Email